صفحه اصلی / جزوات استاد باران چشمه (صفحه 2)

جزوات استاد باران چشمه

جزوات استاد باران چشمه

حسابرسی1-سوالات چهارگزینه ای

جزوه سوالات تستی حسابرسی 1 تعداد صفحات : 44 نوع فایل : PDF حجم فایل : 30.7 MB قیمت : [ 5000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 8000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین …

بیشترین بازدیدها

مالیه عمومی خط مشی ها

جزوه مالیه عمومی خط مشی ها تعداد صفحات : 26 نوع فایل : PDF حجم فایل : 20.4 MB قیمت : [ 5000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 6500 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام …

بیشترین بازدیدها

سوالات قانون نظام ها و امور صنفی

سوالات قانون نظام ها و امور صنفی تعداد صفحات : 3 نوع فایل : JPG حجم فایل : 0/867 MB قیمت : [ 2500 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 2000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه …

بیشترین بازدیدها

پژوهش در عملیات-تحقیق در عملیات

جزوه پژوهش در عملیات-تحقیق در عملیات تعداد صفحات : 101 نوع فایل : PDF حجم فایل : 84.4 MB قیمت : [ 5000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 14000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام …

بیشترین بازدیدها

زبان تخصصی، دولتی، علمی کاربردی،کارشناسی، غیاث الدین

جزوه زبان تخصصی، دولتی، علمی کاربردی،کارشناسی تعداد صفحات : 30 نوع فایل : PDF حجم فایل : 13.5 MB قیمت : [ 2000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 4000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام …

بیشترین بازدیدها

نقش و جایگاه امور صنفی

جزوه نقش و جایگاه امور صنفی تعداد صفحات : 4 نوع فایل : PDF حجم فایل : 7.98 MB قیمت : [ 1500 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 1200 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام …

بیشترین بازدیدها

زنجیره تأمین

جزوه زنجیره تأمین تعداد صفحات : 6 نوع فایل : PDF حجم فایل : 9.96 MB قیمت : [ 2000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 1500 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین علیه السلام …

بیشترین بازدیدها

تجارت الکترونیک

جزوه تجارت الکترونیک تعداد صفحات : 4 نوع فایل : PDF حجم فایل : 8.60 MB قیمت : [ 1500 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 1000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین علیه السلام …

بیشترین بازدیدها

مدیریت تولید و عملیات

جزوه مدیریت تولید و عملیات تعداد صفحات : 15 نوع فایل : PDF حجم فایل : 8.08 MB قیمت : [ 3000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 3000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین …

بیشترین بازدیدها

حسابداری مالیاتی،تحلیل قوانین مالیاتی،مبانی مالیات

جزوه حسابداری مالیاتی،تحلیل قوانین مالیاتی،مبانی مالیات تعداد صفحات : 34 نوع فایل : PDF حجم فایل : 25.2 MB قیمت : [ 5000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 7000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام …

بیشترین بازدیدها