صفحه اصلی / جزوات استاد باران چشمه (صفحه 3)

جزوات استاد باران چشمه

جزوات استاد باران چشمه

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

جزوه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها تعداد صفحات : 26 نوع فایل : PDF حجم فایل : 11.8 MB قیمت : [ 3000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 4000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار …

بیشترین بازدیدها

جزوه اخلاق حرفه ای

جزوه اخلاق حرفه ای تعداد صفحات : 4 نوع فایل : PDF حجم فایل : 2.01 MB قیمت : [ 1500 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 1000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین علیه …

بیشترین بازدیدها

جداول زمانی پول-مدیریت مالی(1)و(2)

جزوه جدول زمانی پولی (مدیریت مالی1و2) تعداد صفحات : 4 نوع فایل : PDF حجم فایل : 3.78 MB قیمت : [ 1000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 1000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام …

بیشترین بازدیدها

مدیریت مالی (2) [بخش اول]

جزوه مدیریت مالی (2) [بخش اول] تعداد صفحات : 53 نوع فایل : PDF حجم فایل : 30.3 MB قیمت : [ 3000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 7000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام …

بیشترین بازدیدها

اندیشه اسلامی (1)

جزوه اندیشه اسلامی (1) تعداد صفحات : 37 نوع فایل : PDF حجم فایل : 26.9 MB قیمت : [ 4500 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 7000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین علیه …

بیشترین بازدیدها

اقتصاد کلان بخش اول

جزوه اقتصاد کلان بخش اول تعداد صفحات : 32 نوع فایل : PDF حجم فایل : 88 MB قیمت : [ 4000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 6000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین …

بیشترین بازدیدها

خلاصه در اقتصاد خرد

جزوه خلاصه در اقتصاد خرد تعداد صفحات : 31 نوع فایل : PDF حجم فایل : 22.2 MB قیمت : [ 4000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 6000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین …

بیشترین بازدیدها

مدیریت مالی (1)

جزوه مدیریت مالی (1) تعداد صفحات : 132 نوع فایل : ZIP=PDF حجم فایل : 95.1 MB قیمت : [ 5000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 170000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین علیه …

بیشترین بازدیدها

اصول حسابداری (2) – ج

جزوه اصول حسابداری (2) – ج تعداد صفحات : 58 نوع فایل : PDF حجم فایل : 15.8 MB قیمت : [ 3500 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 9000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام …

بیشترین بازدیدها

سمینار بازاریابی بین الملل

جزوه سمینار بازاریابی بین الملل تعداد صفحات : 89 نوع فایل : PDF حجم فایل : 42.1 MB قیمت : [ 5000 تومان ] قیمت خرید جزوه چاپ شده به صورت حضوری [ 13000 تومان ] آدرس خرید حضوری: نظرآباد- خیابان تهران- بلوار پاسداران– بعد از چهار راه امام حسین …

بیشترین بازدیدها