صفحه اصلی / برچسب آرشیوها

برچسب آرشیوها

سیستم های برنامه ریز هوشمند حمل و نقل

بسمه تعالی برنامه ریزی هوشمند لجستیک تهیه کننده:امین جعفرنژاد ثانی بهمن49 چکیده: در اين مقاله يك سيستم نرم افزاری هوشمند تصميم سازی به منظور برنامه ريزی حمل و نقل )لجستيك( در زنجيره تامين معرفي ميگردد .با توجه به اينکه برنامه ريزی حمل نقل در صنايع مختلف ويژگي های متفاوتي دارد، …

بیشترین بازدیدها